Podręcznik użytkownika VAIO SVE1411/SVE1511/SVE1711 Series

Informacje

Przeczytaj to najpierw

Gratulujemy zakupu komputera VAIO(R) i zapraszamy do skorzystania z ekranowego Podręcznika użytkownika.

Konfiguracja komputera VAIO

Aby sprawdzić konfigurację swojego komputera VAIO, odwiedź witrynę pomocy technicznej online firmy Sony. [Szczegóły]
Niektóre funkcje, opcje i dostarczane elementy mogą być niedostępne w zakupionym komputerze VAIO.

Funkcje

Dostępne funkcje zmieniają się w zależności od modelu lub opcji wybranych przez użytkownika. Nie wszystkie funkcje opisane w niniejszym podręczniku użytkownika są dostępne, zależnie od modelu komputera.

Ilustracje

Zawartość ilustracji, zdjęć i zrzutów ekranu występujących w niniejszym podręczniku użytkownika może wyglądać nieco inaczej niż w rzeczywistości, zależnie od modelu lub opcji wybranych przez użytkownika.

Oprogramowanie

Oprogramowanie zainstalowane fabrycznie zmienia się w zależności od modelu lub opcji wybranych przez użytkownika. Oprogramowanie opisywane w niniejszym podręczniku może nie być zainstalowane fabrycznie na użytkowanym komputerze VAIO.

Dostarczona dokumentacja

W zestawie z komputerem VAIO dostarczona jest następująca dokumentacja:

Dokumentacja wyświetlana na ekranie

  Zainstalowany fabrycznie podręcznik użytkownika ze skrótowymi informacjami na temat komputera VAIO, dotyczącymi przede wszystkim pomocy technicznej i połączenia z Internetem. Po aktualizacji systemu Podręcznik użytkownika – Wprowadzenie zostanie zastąpiony pełną wersją Podręcznika użytkownika (niniejszy podręcznik).

 • Podręcznik użytkownika (niniejszy podręcznik)

  Informacje ogólne i instrukcje dotyczące użytkowanego komputera VAIO, w tym informacje na temat pomocy technicznej i rozwiązywania problemów

Dokumentacja w formie drukowanej

 • Szybkie wprowadzenie

  Opis sposobu konfigurowania i uruchamiania komputera VAIO

 • Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów

  Informacje na temat tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych znajdujących się na komputerze VAIO oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów

 • Przepisy bezpieczeństwa i informacje na temat pomocy technicznej

  Należy dokładnie zapoznać się z dokumentem przed uaktywnieniem funkcji bezprzewodowych, np. bezprzewodowej sieci lokalnej i technologii BLUETOOTH.

Inne materiały informacyjne

 • Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows

  Wyczerpujące źródło praktycznych porad, samouczków i prezentacji pomagających w opanowaniu obsługi komputera VAIO.
  Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows, należy kliknąć przycisk (Start), a następnie opcję Pomoc i obsługa techniczna.
 • Pliki pomocy oprogramowania

  Pliki pomocy oprogramowania mogą być dostarczone z aplikacjami zainstalowanymi fabrycznie na komputerze VAIO. Dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem menu pomocy.

Uwaga

 • Copyright 2012 Sony Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 • Niniejszego podręcznika oraz opisanego w nim oprogramowania nie można w całości ani w części kopiować, tłumaczyć czy przekształcać w jakikolwiek format zapisu maszynowego bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie.

 • Sony Corporation nie udziela żadnych gwarancji na ten podręcznik i oprogramowanie ani na inne zawarte w nich informacje i niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji jakości handlowej lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do tego podręcznika i oprogramowania lub innych zawartych w nich informacji. Firma Sony Corporation w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za żadne szkody przypadkowe, następcze lub szczególne powstałe w wyniku użycia tego podręcznika i oprogramowania bądź informacji zawartych w nich lub z nimi powiązanych, niezależnie od odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej albo innych ustaleń.

 • W podręczniku nie są stosowane znaki (TM) ani (R).

 • Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w tym podręczniku lub zawartych w nim informacjach w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Opisane tu oprogramowanie podlega warunkom oddzielnej umowy licencyjnej.

 • Firma Sony Corporation nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci rekompensaty za żadną utratę nagrań zarejestrowanych na komputerze, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających ani za żadne pokrewne straty, m.in. gdy nagrania nie zostały zarejestrowane z powodu np. awarii komputera albo gdy zawartość nagrań uległa utracie lub uszkodzeniu w wyniku awarii komputera lub jego naprawy. Firma Sony Corporation w żadnych okolicznościach nie odtworzy, nie odzyska ani nie zduplikuje treści zapisanych na komputerze, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających.

 • Funkcje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Powiązany temat