Ein 3 spaltiges Layout für den "Freak"

14. Styczeń 2018
Burmistrz
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 53 20

 

Burmistrz Krynicy-Zdroju

Dr Dariusz Reśko
Rok urodzenia: 1967
Hobby: sport, muzyka, film, gotowanie.

 

- mgr inż. leśnictwa - absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie
- mgr ekonomii - absolwent Wyższej Szkoły Biznesu
- National Louis University w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o/Rzeszów
- ukończone studia podyplomowe - kierunek Rachunkowość i Finanse
- doktorant Wydziału Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie
- autor publikacji z dziedziny rozwoju lokalnego, przedsiębiorczości
- wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

działalność samorządowa:
- 2002-2006 - radny Rady Powiatu Nowosądeckiego
- V-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, V-ce Przewodniczący Komisji Turystyki, Współpracy Międzynarodowej
i Integracji z Unią Europejską, Przewodniczący Zespołu ds. Rozdziału Środków Finansowych PFRON, delegat Rady Powiatu Nowosądeckiego do Małopolskiej Organizacji Turystycznej
- 2005-2006 - sekretarz Gminy Krynica-Zdrój

działalność społeczna:
- 2000-2004 - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krynickiego Towarzystwa Hokejowego
- 2004 - członek-założyciel Curling-Klub "Nikifor" w Krynicy-Zdroju
- 2004-2006 - V-ce Prezes Zarządu KS Krynickie Towarzystwo Hokejowe
- od 2004 - V-ce Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ "Sanatorium nad Kryniczanką" w Krynicy-Zdroju
- 2006 - społeczny doradca ds. samorządu terytorialnego przy Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego

 

dr Tomasz Wołowiec

                                                            Zastępca Burmistrza Krynicy-Zdroju
 

ur. 15 października 1972 w Krakowie

Wykształcenie
2001 - Doktorat, tytuł rozprawy: "Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce lat dziewiędziesiątych" Wydział Nauk Społecznych Katolockiego Uniwersytetu Lubelskiego   
1996 - Magisterium - Wydział Nauk Społecznych Katolockiego Uniwersytetu Lubelskiego
   
Doświadczenie zawodowe
1997-2001 - Urząd Gminy Uzdrowiskowej w Krynicy-Zdroju - Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
1998-2001 - Studium Administracji i Zarządzania w Muszynie i Grybowie
Studium Menedżerów Turystyki w Krynicy i Nowym Sączu
Wykładowca
Prowadzone zajęcia: Podstawy ekonomii, Ekonomika turystyki, Rachunkowość
1999-2002 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Instytut Ekonomiczny - Asystent (od IV 2001 wykładowca)
Zajęcia z zakresu podstaw finansów
2001-2002 - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – Wydział Ekonomiczny
Adiunkt, Kierownik Zespołu Ekonomii Turystyki
Prowadzone zajęcia: Podstawy finansów, Finanse przedsiębiorstw, Ekonomia Turystyki
- Członek zespołu ds. projektu zagospodarowania ośrodka dydaktycznego w Kielnarowej
- Odpowiedzialny za współpracę Wydziału Ekonomicznego z zagranicą
2001-2004 - Katolicki Uniwersytet Lubelski – Instytut zarządzania i marketingu
Wykładowca
Prowadzone zajęcia: Finanse publiczne, Przedsiębiorczość, Zarządzanie finansami lokalnymi, Bankowość
2002 - Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University – Katedra Ekonomii
Adiunkt, Kierownik Zakładu Ekonomii
Prowadzone zajęcia (studia I i II stopnia): Mikroekonomia, Makroekonomia, Finanse publiczne, Podatki i prawo podatkowe, Ekonomika Turystyki i Hotelarstwa
Prowadzone zajęcia (studia podyplomowe): Zarządzanie przez podatki, Zarządzanie pieniądzem, Bankowość, Kontrola Podatkowa
- Pełnomocnik Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania ds. szkoleń
- Przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
- Konsultant w zespole badawczym zajmującym się badaniem koniunktury gospodarczej na przykładzie województwa małopolskiego
2002 - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP
Doradca ds. ekonomicznych i prawnych
2006 - STOMOZ – Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej
Członek Rady Programowej miesięcznika „Antidotum – zarządzanie w ochronie zdrowia”
2007 - Euro Direct
Trener/wykładowca
2007 - Huta „Kościuszko” S.A. z siedzibą w Chorzowie
Przewodniczący Rady Nadzorczej
2007 - Huta „Kościuszko” S.A. z siedzibą w Chorzowie
p.o. Prezesa Zarządu
   
Osiągnięcia organizacyjne
Współautor programu szkoleniowego zrealizowanego dla ”Micorsoft Business Solutions” we współpracy z WSB-NLU, PKPP, Domu Maklerskiego Penetrator oraz Kancelarii Prawnej MC Kenzie /szkolenia dla ponad 300 menedżerów firm sektora MŚP/
Autor programu studiów podyplomowych WSB-NLU dla Doradców Podatkowych
Autor programu studiów podyplomowych WSB-NLU „Zarządzanie w Turystyce i hotelarstwie”
Współautor programu szkoleń dla dziennikarzy regionalnych zajmujących się problematyką ekonomiczną we współpracy z Departamentem Polityki Społecznej NBP
   
Nominacje i nagrody
2004 Nominacja do nagrody naukowej im. Profesora Marcina Bielskiego, WSB-NLU w Nowym Sączu
2004 Nagroda Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania WSB-NLU w Nowym Sączu dla najlepszego wykładowcy w opinii studentów w roku akademickim 2003/2004
2005 Nominacja do nagrody naukowej im. Profesora Marcina Bielskiego, WSB-NLU w Nowym Sączu
2005 Nagroda Rektora WSB-NLU w Nowym Sączu dla najwyżej ocenionego pracownika dydaktycznego Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania w roku akademickim 2004/2005
2006 Nagroda Rektora WSB-NLU w Nowym Sączu dla najwyżej ocenionego pracownika dydaktycznego Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania w roku akademickim 2005/2006
2007 Przyznawana przez Rektora WSB-NLU w Nowym Sączu Nagroda „Buldoga” za organizację i kierownictwo grupy zadaniowej realizującej w roku 2006 program szkoleń „Przyjaciele Sukcesu” wraz z firmą Microsoft Dynamics oraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
   
Aktywność publiczna
2006 - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o/Kraków - członek
2006 - Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierowania o/Kraków - członek (srebrna odznaka)

Posiada doświadczenie praktyczne uzyskane w pracach organów statutowych spółek kapitałowych (prezes zarządu, przewodniczący i zastępca przewodniczącego rady nadzorczej) oraz działalności konsultingowej i doradczej. Dorobek naukowy obejmuje ponad 140 publikacji naukowych, w tym 10 monografii naukowych.

Urząd Pocztowy
ul. Zdrojowa 28
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 54 04

 


Komisariat Policji
33-380 Krynica-Zdrój
ul:Polna 4
tel. +48 18 471-5327
tel.alarmowy 997 i 112

więcej…

11. Grudzień 2017
Burmistrz
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 53 20

 

Burmistrz Krynicy-Zdroju

Dr Dariusz Reśko
Rok urodzenia: 1967
Hobby: sport, muzyka, film, gotowanie.

 

- mgr inż. leśnictwa - absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie
- mgr ekonomii - absolwent Wyższej Szkoły Biznesu
- National Louis University w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o/Rzeszów
- ukończone studia podyplomowe - kierunek Rachunkowość i Finanse
- doktorant Wydziału Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie
- autor publikacji z dziedziny rozwoju lokalnego, przedsiębiorczości
- wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

działalność samorządowa:
- 2002-2006 - radny Rady Powiatu Nowosądeckiego
- V-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, V-ce Przewodniczący Komisji Turystyki, Współpracy Międzynarodowej
i Integracji z Unią Europejską, Przewodniczący Zespołu ds. Rozdziału Środków Finansowych PFRON, delegat Rady Powiatu Nowosądeckiego do Małopolskiej Organizacji Turystycznej
- 2005-2006 - sekretarz Gminy Krynica-Zdrój

działalność społeczna:
- 2000-2004 - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krynickiego Towarzystwa Hokejowego
- 2004 - członek-założyciel Curling-Klub "Nikifor" w Krynicy-Zdroju
- 2004-2006 - V-ce Prezes Zarządu KS Krynickie Towarzystwo Hokejowe
- od 2004 - V-ce Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ "Sanatorium nad Kryniczanką" w Krynicy-Zdroju
- 2006 - społeczny doradca ds. samorządu terytorialnego przy Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego

 

dr Tomasz Wołowiec

                                                            Zastępca Burmistrza Krynicy-Zdroju
 

ur. 15 października 1972 w Krakowie

Wykształcenie
2001 - Doktorat, tytuł rozprawy: "Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce lat dziewiędziesiątych" Wydział Nauk Społecznych Katolockiego Uniwersytetu Lubelskiego   
1996 - Magisterium - Wydział Nauk Społecznych Katolockiego Uniwersytetu Lubelskiego
   
Doświadczenie zawodowe
1997-2001 - Urząd Gminy Uzdrowiskowej w Krynicy-Zdroju - Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
1998-2001 - Studium Administracji i Zarządzania w Muszynie i Grybowie
Studium Menedżerów Turystyki w Krynicy i Nowym Sączu
Wykładowca
Prowadzone zajęcia: Podstawy ekonomii, Ekonomika turystyki, Rachunkowość
1999-2002 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Instytut Ekonomiczny - Asystent (od IV 2001 wykładowca)
Zajęcia z zakresu podstaw finansów
2001-2002 - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – Wydział Ekonomiczny
Adiunkt, Kierownik Zespołu Ekonomii Turystyki
Prowadzone zajęcia: Podstawy finansów, Finanse przedsiębiorstw, Ekonomia Turystyki
- Członek zespołu ds. projektu zagospodarowania ośrodka dydaktycznego w Kielnarowej
- Odpowiedzialny za współpracę Wydziału Ekonomicznego z zagranicą
2001-2004 - Katolicki Uniwersytet Lubelski – Instytut zarządzania i marketingu
Wykładowca
Prowadzone zajęcia: Finanse publiczne, Przedsiębiorczość, Zarządzanie finansami lokalnymi, Bankowość
2002 - Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University – Katedra Ekonomii
Adiunkt, Kierownik Zakładu Ekonomii
Prowadzone zajęcia (studia I i II stopnia): Mikroekonomia, Makroekonomia, Finanse publiczne, Podatki i prawo podatkowe, Ekonomika Turystyki i Hotelarstwa
Prowadzone zajęcia (studia podyplomowe): Zarządzanie przez podatki, Zarządzanie pieniądzem, Bankowość, Kontrola Podatkowa
- Pełnomocnik Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania ds. szkoleń
- Przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
- Konsultant w zespole badawczym zajmującym się badaniem koniunktury gospodarczej na przykładzie województwa małopolskiego
2002 - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP
Doradca ds. ekonomicznych i prawnych
2006 - STOMOZ – Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej
Członek Rady Programowej miesięcznika „Antidotum – zarządzanie w ochronie zdrowia”
2007 - Euro Direct
Trener/wykładowca
2007 - Huta „Kościuszko” S.A. z siedzibą w Chorzowie
Przewodniczący Rady Nadzorczej
2007 - Huta „Kościuszko” S.A. z siedzibą w Chorzowie
p.o. Prezesa Zarządu
   
Osiągnięcia organizacyjne
Współautor programu szkoleniowego zrealizowanego dla ”Micorsoft Business Solutions” we współpracy z WSB-NLU, PKPP, Domu Maklerskiego Penetrator oraz Kancelarii Prawnej MC Kenzie /szkolenia dla ponad 300 menedżerów firm sektora MŚP/
Autor programu studiów podyplomowych WSB-NLU dla Doradców Podatkowych
Autor programu studiów podyplomowych WSB-NLU „Zarządzanie w Turystyce i hotelarstwie”
Współautor programu szkoleń dla dziennikarzy regionalnych zajmujących się problematyką ekonomiczną we współpracy z Departamentem Polityki Społecznej NBP
   
Nominacje i nagrody
2004 Nominacja do nagrody naukowej im. Profesora Marcina Bielskiego, WSB-NLU w Nowym Sączu
2004 Nagroda Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania WSB-NLU w Nowym Sączu dla najlepszego wykładowcy w opinii studentów w roku akademickim 2003/2004
2005 Nominacja do nagrody naukowej im. Profesora Marcina Bielskiego, WSB-NLU w Nowym Sączu
2005 Nagroda Rektora WSB-NLU w Nowym Sączu dla najwyżej ocenionego pracownika dydaktycznego Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania w roku akademickim 2004/2005
2006 Nagroda Rektora WSB-NLU w Nowym Sączu dla najwyżej ocenionego pracownika dydaktycznego Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania w roku akademickim 2005/2006
2007 Przyznawana przez Rektora WSB-NLU w Nowym Sączu Nagroda „Buldoga” za organizację i kierownictwo grupy zadaniowej realizującej w roku 2006 program szkoleń „Przyjaciele Sukcesu” wraz z firmą Microsoft Dynamics oraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
   
Aktywność publiczna
2006 - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o/Kraków - członek
2006 - Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierowania o/Kraków - członek (srebrna odznaka)

Posiada doświadczenie praktyczne uzyskane w pracach organów statutowych spółek kapitałowych (prezes zarządu, przewodniczący i zastępca przewodniczącego rady nadzorczej) oraz działalności konsultingowej i doradczej. Dorobek naukowy obejmuje ponad 140 publikacji naukowych, w tym 10 monografii naukowych.

Urząd Pocztowy
ul. Zdrojowa 28
33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 18 471 54 04

 


Komisariat Policji
33-380 Krynica-Zdrój
ul:Polna 4
tel. +48 18 471-5327
tel.alarmowy 997 i 112

więcej…

Aktualizowano: 17/11/2018 - 05:57 - Przez: